header Vlijmlicht

Lasersnijden en lasergraveren

Hoe gaat dit nu alles praktisch in zijn werk ? Op deze pagina vindt u alle nodige praktische informatie over prijzen, tekenrichtlijnen en andere voorwaarden. 

 

Prijzen

Standaardofferte

Een uiteindelijke prijs is gebaseerd op :

  • Opstartkost : 15€
  • Materiaal : indien van toepassing
  • Voor- of nabewerking van het materiaal : 60€/u
  • Nodige aanpassingen en/of opmaak van het bestand : 60€/u
  • Ontwerptijd : 60€/u
  • Snij/graveertijd : 1€/m
 

Dagprijs Machine

U hebt aantoonbare ervaring met lasermachines en wil liever zelf de controle op het eindresultaat behouden of ongestoord experimenteren ? U kan onder begeleiding de machine per halve dag huren :

  • 210€/halve dag (4u)
  • 390€/hele dag (8u)
  • Toch extra begeleiding nodig : +120€/halve dag (4u)
 

Alle prijzen zijn exclusief btw.  Voor studenten gelden aparte tarieven.  Aanpassingen in het ontwerp aangeleverd door de klant, na goedkeuring van offerte, kunnen een aanpassing van prijs veroorzaken.  We doen onze uiterste best op voorhand correcte prijzen in onze offerte te verwerken. Indien de productiekosten hoger liggen door toedoen van de klant, delen we die zo snel mogelijk mee.  Alle overeenkomsten gemaakt met Vlijmlicht worden gefactureerd op basis van prestaties en niet op basis van resultaat.  Voor meer informatie over onze prijzen, neem contact met ons op.

 

Praktische Richtlijnen voor Tekenwerk

Algemeen

Vlijmlicht gebruikt Adobe Illustrator om de machine aan te sturen, maar mits enige aanpassingen kunnen we bestanden uit andere programma’s ook makkelijk geschikt maken. Geef in uw communicatie altijd duidelijk aan welk materiaal u wenst, het formaat van uw opdracht en het aantal exemplaren. De machine heeft een werkvlak van 726/432 mm en kan een maximaal gewicht van 20 kg torsen. De afmetingen kunnen de oppervlakte van het werkveld iets overschrijden, tot 740/437mm. Toch nog een groter formaat nodig ? Dat is eventueel mogelijk na overleg.  Het opmaken van de productiebestanden wordt door Vlijmlicht zelf verzorgd.

 

Rasterbestanden (foto's, schetsen,...)

Voor fotogravures werken wij bij voorkeur met volgende bestandsformaten : RAW, TIFF, TGA, PSD of een JPG van hoge kwaliteit (bij voorkeur 300 dpi of meer). Ook andere bestanden zijn echter mogelijk. JPG-bestanden gedownload van sociale media zijn zelden geschikt voor fotogravures. Bij bepaalde laminaten zijn we er ook met zo’n lage beginkwaliteit in geslaagd tot aanvaardbare resultaten te komen. Indien uw foto om één of andere reden niet geschikt is voor de drager die u in gedachten heeft, dan brengen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Verkiest u zelf uw bestand laserklaar te zetten, volg dan de instructies in onderstaande pdf op.

 

Vectorbestanden (logo's, technische tekeningen,...)

U hebt een logo dat u door ons wil laten graveren of een lineair ontwerp dat u wil laten uitsnijden ? Wij werken bij voorkeur met volgende bestanden : AI of PDF, maar ook andere vector bestandsextensie als CDR, EPS, SVG, DXF en DWG zijn welkom.  Zorg in dat geval zeker voor een referentiekader. Het ene programma schaalt deze extensies namelijk anders dan het andere. Logo’s, tekst en andere grafische elementen kan u ons ook aanleveren in andere (raster)bestandsformaten zoals JPG, PNG, TIFF,… maar kunnen extra bewerking vragen. Verkiest u zelf uw bestand laserklaar te zetten, volg dan de instructies in onderstaande pdf op.

 

Combinatie raster- en vectorbestanden

Indien u een ontwerp met een combinatie van fotogravure en uitsnede hebt en u zet het zelf laserklaar, vergeet dan niet om steeds de originele foto bij uw Illustratorbestand te voegen.

 

Voor meer informatie over de tekenrichtlijnen, neem contact met ons op.

 

Voorwaarden

Algemeen

Onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten, samenwerkingen of uitvoeringen met/door Vlijmlicht.
Vlijmlicht is gespecialiseerd in het uitvoeren van digitaal snij- en graveerwerk met een lasercutter.

 

Prijzen

Zie het lemma Prijzen hierboven.

 

Tekenwerk

Zie het lemma Praktische Praktische Richtlijnen voor Tekenwerk voor Tekenwerk hierboven.

 

Materialen

Vlijmlicht heeft zelf een beperkte voorraad aan materialen die geschikt zijn voor de laser. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor door de klant geleverd, ongeschikt materiaal en materiaal dat niet voldoet aan onze eisen voor een correcte verwerking. Bij het aanleveren van eigen materiaal is het vereist extra materiaal te voorzien om de juiste instellingen te zoeken en uitval op te vangen. De klant dient ook de samenstelling van het materiaal kenbaar te maken.  Vlijmlicht kan 25% van de marktwaarde van het materiaal in rekening brengen om onvoorziene en extra kosten te dekken.
Voor vertragingen door toedoen van te late levering van materiaal door leveranciers kan Vlijmlicht niet verantwoordelijk gesteld worden. Klanten die via Vlijmlicht materialen besteld hebben zijn verplicht deze materialen aan te kopen, ook wanneer zij uiteindelijk voor iets anders opteren. 

 

Levering

Vlijmlicht neemt geen verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door transport. Al onze leveringstermijnen zijn bij benadering, zelfs wanneer zij bij overeenkomst zijn bedongen.  De levertijd van een bestelling zal bij de offerte meegedeeld worden.  De levertijd gaat ook pas in wanneer alle voorwaarden voldaan zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen: een goedgekeurde offerte, de juiste facturatiegegevens, de nodige definitieve tekeningen, eventuele betaling van een voorschot en het juiste materiaal dat ter beschikking is.
Wij verpakken alle gemaakte producten met de nodige zorg.  Indien er specifieke vereisten zijn moeten deze op voorhand duidelijk meegedeeld worden.

 

Privacy

Facebook ziet u, Google hoort u en wellicht kwekt ook deze website het door wanneer u ergens op klikt.  Voor zover wij zelf zicht hebben op wat er met uw gegevens gebeurt, hanteren wij een zeer strikte privacy-politiek.  Bij ons weten verhandelen noch delen wij uw gegevens met derden.  Wij houden enkel de volgende gegevens bij, noodzakelijk voor een correcte werking : naam, adres, e-mail, telefoonnummer en bedrijfsgegevens.  Verder bewaart Vlijmlicht ook alle aangeleverde bestanden als extra back-up voor de klant.  Vlijmlicht behandelt alle binnengekomen bestanden vanzelfsprekend met de grootste zorgvuldigheid. We gebruiken uw bestanden dan ook enkel om het project uit te voeren. Mits toestemming kunnen we afbeeldingen en foto’s gebruiken om op de website en sociale media te plaatsen.  Ook dan blijven bestanden steeds eigendom van de klant. 
Vlijmlicht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van aangeleverde bestanden.  Klanten dienen de benodigde rechten zelf te verwerven.  Wij behouden ons tevens het recht opdrachten te weigeren indien we vermoeden dat de klant niet beschikt over de nodige eigendomsrechten voor de aangeleverde bestanden of onderdelen daarvan.

 

Betalingen

Alle facturen van Vlijmlicht zijn in regel binnen de 30 dagen te betalen, tenzij expliciet anders overeengekomen.
Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot te betalen voor de materiaalkost van het project.
Alle offertes, facturen en bestelbonnen worden per e-mail bezorgd.
Openstaande facturen worden als volgt behandeld:

Vervaldag factuur
10 werkdagen na de vervaldag krijgt u een eerste herinnering.  Een tweede herinnering volgt na 20 werkdagen.  Wij hopen vanzelfsprekend dat het niet zover komt, maar na 25 dagen komt de derde herinnering met 45€ extra rappelkosten.  Na 30 werkdagen is het enkel nog leuk voor het incassobureau waarheen de onbetaalde factuur doorgestuurd wordt.  Dit alles In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling zonder ernstige en erkende reden. 

Op de vervaldag is boven het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12% van de totale factuurschuld, met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
Klachten over de goederen moeten op straf van verval gemotiveerd en aangetekend aan onze zetel worden gericht binnen de acht dagen na levering en vóór verwerking.

 

Met behoud van alle rechten.  En weerom geldt : wie meer informatie over onze prijzen, kan contact met ons opnemen.